Let's Encrypt v2 (ACME draft 11) client for your browser. Companion to greenlock.js
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

14 wiersze
798 B

#!/bin/bash
mkdir -p js/pkijs.org/v1.3.33/
pushd js/pkijs.org/v1.3.33/
wget -c https://raw.githubusercontent.com/PeculiarVentures/PKI.js/41b63af760cacb565dd850fb3466ada4ca163eff/org/pkijs/common.js
wget -c https://raw.githubusercontent.com/PeculiarVentures/PKI.js/41b63af760cacb565dd850fb3466ada4ca163eff/org/pkijs/x509_schema.js
wget -c https://raw.githubusercontent.com/PeculiarVentures/PKI.js/41b63af760cacb565dd850fb3466ada4ca163eff/org/pkijs/x509_simpl.js
wget -c https://raw.githubusercontent.com/PeculiarVentures/ASN1.js/f7181c21c61e53a940ea24373ab489ad86d51bc1/org/pkijs/asn1.js
popd
mkdir -p js/browser-csr/v1.0.0-alpha/
pushd js/browser-csr/v1.0.0-alpha/
wget -c https://git.coolaj86.com/coolaj86/browser-csr.js/raw/commit/01cdc0e91b5bf03f12e1b25b4129e3cde927987c/csr.js
popd