Lightweight library for getting Free SSL certifications through Let's Encrypt, using the ACME protocol https://git.rootprojects.org/root/acme.js
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 

8 lines
135 B

{
"bracketSpacing": true,
"printWidth": 80,
"singleQuote": true,
"tabWidth": 4,
"trailingComma": "none",
"useTabs": true
}