An example chat server in golang.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

16 wiersze
286 B

# ---> Go
# Binaries for programs and plugins
*.exe
*.dll
*.so
*.dylib
# Test binary, build with `go test -c`
*.test
# Output of the go coverage tool, specifically when used with LiteIDE
*.out
# Project-local glide cache, RE: https://github.com/Masterminds/glide/issues/736
.glide/