An example chat server in golang.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

10 wiersze
335 B

addr: 127.0.0.1
port: 4080
root_path: ./public
mailer:
service: 'mailgun'
url: 'https://api.mailgun.net/v3/example.com/messages'
api_key: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
# Public Key at https://app.mailgun.com/app/account/security
api_public_key: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
from: 'mailer@example.com'