issue with uninstaller #5

Avoinna
4 vuotta sitten avasi DovaMerith · 1 kommenttia

i get this error when running the uninstaller

root@merith-tk:/# curl -fsSL https://git.coolaj86.com/coolaj86/gitea-installer.sh/raw/branch/master/remove.sh | bash
Removing Gitea and DELETING ALL DATA.
Stopping and removing the Gitea service.
Warning: gitea.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Failed to execute operation: No such file or directory
rm: cannot remove '/etc/systemd/system/gitea.service': No such file or directory
Deleting Gitea configuration and Data.
rm: cannot remove '/usr/local/bin/gitea': No such file or directory
bash: line 18: syntax error near unexpected token `else'
bash: line 18: `else
i get this error when running the uninstaller ``` root@merith-tk:/# curl -fsSL https://git.coolaj86.com/coolaj86/gitea-installer.sh/raw/branch/master/remove.sh | bash Removing Gitea and DELETING ALL DATA. Stopping and removing the Gitea service. Warning: gitea.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Failed to execute operation: No such file or directory rm: cannot remove '/etc/systemd/system/gitea.service': No such file or directory Deleting Gitea configuration and Data. rm: cannot remove '/usr/local/bin/gitea': No such file or directory bash: line 18: syntax error near unexpected token `else' bash: line 18: `else ```

Hi @DovaMerith!

The repo owner misspelled the shell format and the command. The correct is:

curl -fsSL https://git.coolaj86.com/coolaj86/gitea-installer.sh/raw/branch/master/remove.sh | sh
Hi @DovaMerith! The repo owner misspelled the shell format and the command. The correct is: ``` curl -fsSL https://git.coolaj86.com/coolaj86/gitea-installer.sh/raw/branch/master/remove.sh | sh ```
Sign in to join this conversation.
Ei tunnistetta
Ei merkkipaalua
Ei käsittelijää
2 osallistujaa
Ilmoitukset
Määräpäivä

Määräpäivää ei asetettu.

Riippuvuudet

This issue currently doesn't have any dependencies.

Ladataan…
Sisältöä ei vielä ole.