Install gitea with systemd
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
AJ ONeal 4cfb4132b4 add example goldilocks config 7 lat temu
..
goldilocks add example goldilocks config 7 lat temu
systemd/system use /opt/gitea, not /srv/gitea 7 lat temu