This commit is contained in:
AJ ONeal 2020-10-10 16:33:22 -06:00
rodič a745735392
revize 1ee983f56d
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání

2
go.mod
Zobrazit soubor

@ -1,3 +1,3 @@
module git.rootprojects.org/root/go-gitver
module git.rootprojects.org/root/go-gitver/v2
go 1.12