add v2 to go.mod

This commit is contained in:
AJ ONeal 2020-10-10 16:33:22 -06:00
rodzic a745735392
commit 1ee983f56d
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć

2
go.mod
Wyświetl plik

@ -1,3 +1,3 @@
module git.rootprojects.org/root/go-gitver
module git.rootprojects.org/root/go-gitver/v2
go 1.12