add v2 to go.mod

This commit is contained in:
AJ ONeal 2020-10-10 16:33:22 -06:00
förälder a745735392
incheckning 1ee983f56d
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar

2
go.mod
Visa fil

@ -1,3 +1,3 @@
module git.rootprojects.org/root/go-gitver
module git.rootprojects.org/root/go-gitver/v2
go 1.12