Преглед на файлове

fix fullChain download link

master
John Shaver преди 2 години
родител
ревизия
b5f0c30652
  1. 6
      app/js/greenlock.js

6
app/js/greenlock.js

@ -514,12 +514,14 @@
return Keypairs.export({ jwk: serverJwk }).then(function(keyPem) {
console.info("WINNING!");
console.info(certs);
$qs("#js-fullchain").innerHTML = [
var fullChainText = [
certs.cert.trim() + "\n",
certs.chain + "\n"
].join("\n");
$qs("#js-fullchain").innerHTML = fullChainText;
$qs("#js-download-fullchain-link").href =
"data:text/octet-stream;base64," + window.btoa(certs);
"data:text/octet-stream;base64," + window.btoa(fullChainText);
$qs("#js-privkey").innerHTML = keyPem;
$qs("#js-download-privkey-link").href =

Зареждане…
Отказ
Запис