Let's Encrypt v2 (ACME draft 11) client for your browser. Companion to greenlock.js https://greenlock.domains
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

4 wiersze
254 B

mkdir -p app\js\
bitsadmin.exe /transfer "JobName" https://rootprojects.org/acme/bluecrypt-acme.js "%cd%\app\js\bluecrypt-acme.js"
bitsadmin.exe /transfer "JobName" https://rootprojects.org/acme/bluecrypt-acme.min.js "%cd%\app\js\bluecrypt-acme.min.js"