This commit is contained in:
AJ ONeal 2020-08-03 23:13:40 -06:00
bovenliggende aea967e210
commit f01286d5b1
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen

2
package-lock.json gegenereerd
Bestand weergeven

@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "@root/greenlock",
"version": "4.0.4",
"version": "4.0.5",
"lockfileVersion": 1,
"requires": true,
"dependencies": {

Bestand weergeven

@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "@root/greenlock",
"version": "4.0.4",
"version": "4.0.5",
"description": "The easiest Let's Encrypt client for Node.js and Browsers",
"homepage": "https://rootprojects.org/greenlock/",
"main": "greenlock.js",