Преглед на файлове

bugfix readKeypair

tags/v1.2.1
AJ ONeal преди 11 месеца
родител
ревизия
4ab4cbd2ab
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 3 реда
 1. 5
  3
    bin/keypairs.js

+ 5
- 3
bin/keypairs.js Целия файл

@@ -338,7 +338,9 @@ if ('sign' === opts.action) {
338 338
   }));
339 339
  });
340 340
 } else {
341
- return convertKeypair();
341
+ return kp.then(function (pair) {
342
+  return convertKeypair(pair);
343
+ });
342 344
 }
343 345
 
344 346
 function readKeypair() {
@@ -368,8 +370,8 @@ function readKeypair() {
368 370
  return pair;
369 371
 }
370 372
 
371
-function convertKeypair() {
372
- var pair = readKeypair();
373
+function convertKeypair(pair) {
374
+ //var pair = readKeypair();
373 375
 
374 376
  var ps = [];
375 377
  if (pair.private && !opts.public) {

Loading…
Отказ
Запис