bugfix: sha2 must return Uint8Array, not ArrayBuffer

This commit is contained in:
AJ ONeal 2020-08-20 01:02:18 -06:00
부모 c66e9267aa
커밋 af7ee5426f
1개의 변경된 파일3개의 추가작업 그리고 1개의 파일을 삭제

파일 보기

@ -9,5 +9,7 @@ sha2.sum = function (alg, str) {
data = encoder.encode(str);
}
var sha = 'SHA-' + String(alg).replace(/^sha-?/i, '');
return window.crypto.subtle.digest(sha, data);
return window.crypto.subtle.digest(sha, data).then(function (buf) {
return new Uint8Array(buf);
});
};