This commit is contained in:
AJ ONeal 2020-07-28 15:46:21 -06:00
bovenliggende 2f14507693
commit c66e9267aa
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen

2
package-lock.json gegenereerd
Bestand weergeven

@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "@root/keypairs",
"version": "0.9.1",
"version": "0.10.0",
"lockfileVersion": 1,
"requires": true,
"dependencies": {

Bestand weergeven

@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "@root/keypairs",
"version": "0.9.1",
"version": "0.10.0",
"description": "Lightweight, Zero-Dependency RSA and EC/ECDSA crypto for Node.js and Browsers",
"main": "keypairs.js",
"browser": {