Browse Source

shorten

tags/v1.0.0
AJ ONeal 10 months ago
parent
commit
d0157d3270
1 changed files with 22 additions and 53 deletions
 1. 22
  53
    lib/x509-parser.js

+ 22
- 53
lib/x509-parser.js View File

@@ -9,68 +9,37 @@ var RSA = require('./x509-rsa-parser.js');
9 9
 x509.parse = function (opts) {
10 10
  var pem = opts.pem;
11 11
  var der = opts.der;
12
- var typ;
13
- var pub;
14
- var prv;
15
- var ec;
16
- var rsa;
17 12
  if ('string' === opts.key) {
18 13
   pem = opts.key;
19 14
  } else if (opts.key && opts.key.length) {
20 15
   der = opts.key;
21 16
  }
22
- if (pem) {
23
-  pem = PEM.parseBlock(pem);
24
-  der = pem.bytes;
25
-  typ = pem.type;
26
-  pub = /PUBLIC KEY/.test(typ);
27
-  prv = /PRIVATE KEY/.test(typ);
28
-  ec = /EC P/.test(typ);
29
-  rsa = /RSA P/.test(typ);
30
- }
17
+ if (pem) { pem = PEM.parseBlock(pem); }
18
+ else { pem = { bytes: der, type: '' }; }
19
+ der = pem.bytes;
20
+ var typ = pem.type;
21
+ var pub = /PUBLIC KEY/.test(typ);
22
+ var prv = /PRIVATE KEY/.test(typ);
23
+ var ec = /EC P/.test(typ);
24
+ var rsa = /RSA P/.test(typ);
31 25
 
32 26
  // Try EC Private and Public keys
33
- if (!rsa) {
34
-  if (!pub) {
35
-   try {
36
-    return EC.parsePkcs8(der);
37
-   } catch(e) {
38
-    try {
39
-     return EC.parseSec1(der);
40
-    } catch(e) {
41
-     // ignore
42
-    }
43
-   }
44
-  }
45
-  if (!prv) {
46
-   return EC.parseSpki(der);
47
-  }
27
+ if (!rsa && !pub) {
28
+  try { return EC.parsePkcs8(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
29
+  try { return EC.parseSec1(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
30
+ } else if (!rsa && !prv) {
31
+  try { return EC.parseSpki(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
48 32
  }
49 33
 
50 34
  // Try RSA Private and Public keys
51
- if (!ec) {
52
-  if (!pub) {
53
-   try {
54
-    return RSA.parsePkcs8(der);
55
-   } catch(e) {
56
-    try {
57
-     return RSA.parsePkcs1(der);
58
-    } catch(e) {
59
-     // ignore
60
-    }
61
-   }
62
-  }
63
-  if (!prv) {
64
-   try {
65
-    return RSA.parseSpki(der);
66
-   } catch(e) {
67
-    try {
68
-     return RSA.parsePublicPkcs1(der);
69
-    } catch(e) {
70
-     // ignore
71
-    }
72
-   }
73
-  }
35
+ if (!ec && !pub) {
36
+  try { return RSA.parsePkcs8(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
37
+  try { return RSA.parsePkcs1(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
38
+ } else if (!ec && !prv) {
39
+  try { return RSA.parseSpki(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
40
+  try { return RSA.parsePublicPkcs1(der); } catch(e) { /*ignore*/ }
74 41
  }
75
- throw new Error("doesn't appear to be a valid key file. Tried PKCS1, SEC1, PKCS8, and SPKI/PKIX");
42
+
43
+ throw new Error("Invalid or Unsupported key:\n"
44
+  + "Tried ASN.1 PEM/DER PKCS1, SEC1, PKCS8, and SPKI/PKIX (RSA and EC Private and Public)");
76 45
 };

Loading…
Cancel
Save