node-installer.sh/setup-raspbian.sh

6 řádky
69 B
Bash
Surový Trvalý odkaz Normální zobrazení Historie

2015-02-05 16:33:10 +00:00
# TODO
# arch
# armv6l
# cat /etc/issue
# Raspbian GNU/Linux 7 \n \l