A script to install basic development tools for node (git, node, gcc, pkg-config, etc)
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

5 lines
69 B

# TODO
# arch
# armv6l
# cat /etc/issue
# Raspbian GNU/Linux 7 \n \l