A script to install basic development tools for node (git, node, gcc, pkg-config, etc)
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

5 regels
69 B

# TODO
# arch
# armv6l
# cat /etc/issue
# Raspbian GNU/Linux 7 \n \l