A script to install basic development tools for node (git, node, gcc, pkg-config, etc)
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
69 B

# TODO
# arch
# armv6l
# cat /etc/issue
# Raspbian GNU/Linux 7 \n \l