A script to install basic development tools for node (git, node, gcc, pkg-config, etc)
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

5 satır
69 B

# TODO
# arch
# armv6l
# cat /etc/issue
# Raspbian GNU/Linux 7 \n \l