Преглед на файлове

Merge branch 'master' of ssh://git.coolaj86.com:22042/coolaj86/rasha.js

tags/v1.2.1
AJ ONeal преди 1 година
родител
ревизия
83dad00aaa
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
1
-[Rasha.js](https://git.coolaj86.com/coolaj86/rasha.js) · [![Build Status](https://strong-emu-11.telebit.io/api/badges/coolaj86/rasha.js/status.svg)](https://strong-emu-11.telebit.io/coolaj86/rasha.js)
1
+[Rasha.js](https://git.coolaj86.com/coolaj86/rasha.js)
2 2
 =========
3 3
 
4
-Sponsored by [Root](https://therootcompany.com).
4
+A [Root](https://therootcompany.com) Project.
5 5
 Built for [ACME.js](https://git.coolaj86.com/coolaj86/acme.js)
6 6
 and [Greenlock.js](https://git.coolaj86.com/coolaj86/greenlock.js)
7 7
 

Loading…
Отказ
Запис