27 Комити (master)
 

Аутор SHA1 Порука Датум
AJ ONeal fbc6ee7443 add note on swap space for upgrades пре 5 година
AJ ONeal c04c9ea296 fixes and updates пре 5 година
AJ ONeal 0ecb2ee707 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal 35a23e3aa4 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal 7d8ebc4daf Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal b9307b6531 Update to v1.4.0 пре 5 година
AJ ONeal a86e981db5 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal e4c7bbdc54 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal c28dd2a93b add gitea link пре 5 година
AJ ONeal 4cfb4132b4 add example goldilocks config пре 5 година
AJ ONeal f6b0249d5e Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal 3c6ed0c694 fix url and desc пре 5 година
AJ ONeal bf3e4a435b update url пре 5 година
AJ ONeal 15e0236cc0 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal 4d9329d616 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal 6d7fdfae58 fix execute bit пре 5 година
AJ ONeal f764a68073 Update 'README.md' пре 5 година
AJ ONeal 4996f44e52 no password, no gecos пре 5 година
AJ ONeal ba3002dff6 tell user to visit install page пре 5 година
AJ ONeal 6a34cb6eaa add install script пре 5 година
AJ ONeal a63632c940 note new error пре 5 година
AJ ONeal 9c90a87915 use /opt/gitea, not /srv/gitea пре 5 година
AJ ONeal c85c54f69c use correct gitea.service raw url пре 5 година
AJ ONeal cbc89e94a4 use raw url for wget пре 5 година
AJ ONeal 2ff29564ef typo fix: gogs -> gitea пре 5 година
AJ ONeal f2aa6ef64c other issues encountered пре 5 година
AJ ONeal e17e4fd874 initial commit пре 5 година