Determined Server Setup
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

22 rader
619 B

#!/bin/bash
# Setup for determined-server-setup
# Written by Josh Mudge
# Ad Mejorem Dei Glorium
version=$(curl -s https://git.coolaj86.com/josh/dss/raw/branch/master/VERSION | cat)
echo "Installing dss $version"
curl -sO https://git.coolaj86.com/josh/dss/raw/branch/master/determined-server-setup.sh
sudo mv determined-server-setup.sh /usr/local/bin/dss
sudo chmod +x /usr/local/bin/dss
curl -sO https://git.coolaj86.com/josh/dss/raw/branch/master/harden-server.sh
sudo mv harden-server.sh /usr/local/bin/determined-harden-ssh
sudo chmod +x /usr/local/bin/determined-harden-ssh
echo "Done. Run 'dss' to use."