1
0
Atdalīts 0

Update 'TLS-setup.sh'

This commit is contained in:
josh 2017-06-25 16:54:15 -06:00
vecāks 6eb2169db6
revīzija 4308483f4f
1 mainīti faili ar 2 papildinājumiem un 0 dzēšanām

Parādīt failu

@ -1 +1,3 @@
sudo letsencrypt certonly --webroot --webroot-path=/var/www/wordpress -d bereanbibleutah.com -d www.bereanbibleutah.com -d bereanbibleutah.org -d www.bereanbibleutah.org
sudo apt-get install nginx