Update 'TLS-setup.sh'

Bu işleme şunda yer alıyor:
josh 2017-06-25 16:54:15 -06:00
ebeveyn 6eb2169db6
işleme 4308483f4f
1 değiştirilmiş dosya ile 2 ekleme ve 0 silme

Dosyayı Görüntüle

@ -1 +1,3 @@
sudo letsencrypt certonly --webroot --webroot-path=/var/www/wordpress -d bereanbibleutah.com -d www.bereanbibleutah.com -d bereanbibleutah.org -d www.bereanbibleutah.org
sudo apt-get install nginx