Add 'sermon-perms.sh'

This commit is contained in:
josh 2017-09-06 15:39:32 -06:00
vanhempi 21d8867d75
commit a7ee1dd580
1 muutettua tiedostoa jossa 4 lisäystä ja 0 poistoa

4
sermon-perms.sh Normal file
Näytä tiedosto

@ -0,0 +1,4 @@
# Fix read permission on sermons files
cd /home/josh/sermons/2017/
chmod +r *.mp3