Add 'sermon-perms.sh'

This commit is contained in:
josh 2017-09-06 15:39:32 -06:00
förälder 21d8867d75
incheckning a7ee1dd580
1 ändrade filer med 4 tillägg och 0 borttagningar

4
sermon-perms.sh Normal file
Visa fil

@ -0,0 +1,4 @@
# Fix read permission on sermons files
cd /home/josh/sermons/2017/
chmod +r *.mp3