Update 'install.sh'

This commit is contained in:
josh 2017-11-28 22:04:11 -07:00
vanhempi b75802b8f4
commit b303090a33
1 muutettua tiedostoa jossa 1 lisäystä ja 1 poistoa

Näytä tiedosto

@ -2,6 +2,6 @@
wget https://wordpress.org/latest.zip
mkdir /var/www/wordpress
unzip latest.zip /var/www/wordpress/
sudo apt-get install php7.0-fpm php-xml php-xmlrpc fail2ban
sudo apt-get install php7.0-fpm php-xml php-xmlrpc fail2ban # Old raspi: php5-fpm php-apc
sudo apt-get install zip nginx