This commit is contained in:
josh 2017-11-28 22:23:02 -07:00
rodič 6db04f50fc
revize f1dd9dd042
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 0 odebrání

Zobrazit soubor

@ -1,3 +1,5 @@
Shared hosting: https://doc.wallabag.org/en/admin/installation/installation.html#installation
Raspberry Pi using letsencrypt:
`gpg --recv-key 7638D0442B90D010`