Update 'raspi.md'

This commit is contained in:
josh 2017-11-28 22:23:02 -07:00
förälder 6db04f50fc
incheckning f1dd9dd042
1 ändrade filer med 2 tillägg och 0 borttagningar

Visa fil

@ -1,3 +1,5 @@
Shared hosting: https://doc.wallabag.org/en/admin/installation/installation.html#installation
Raspberry Pi using letsencrypt:
`gpg --recv-key 7638D0442B90D010`