Wordpress setup.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Josh Mudge 251ac72729 Add certbot and crontab info 6 lat temu
nginx Update 'nginx/default' 7 lat temu
TLS-setup.sh Update 'TLS-setup.sh' 7 lat temu
caddy-setup.md Add 'caddy-setup.md' 7 lat temu
install.sh Update 'install.sh' 6 lat temu
raspi.md Update 'raspi.md' 6 lat temu
root-crontab.cron Add certbot and crontab info 6 lat temu
sermon-client.sh Add 'sermon-client.sh' 7 lat temu
sermon-perms.sh Add 'sermon-perms.sh' 7 lat temu
sermon-upload.sh Add 'sermon-upload.sh' 7 lat temu
wordpress-setup.sh Add certbot and crontab info 6 lat temu