lekhacchi
  • N01C Goldenland, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
  • https://lekhacchi.com
  • Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự.

  • Joined on Jun 05, 2021