WIP ppl-os building tools
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

16 wiersze
255 B

#cloud-config
network:
version: 2
ethernets:
eth0:
match:
name: e*
set-name: eth0
dhcp4: true
dhcp6: true
wakeonlan: true
nameservers:
addresses: [1.1.1.1, 1.0.0.1]
snappy:
email: $USER_EMAIL